Links

Er zijn tal van christelijke websites met vrij toegankelijk onderwijs. De websites die we hier voorstellen, zijn volgens ons een goede hulp bij het beter begrijpen van Gods Woord en tot opbouw van Zijn Koninkrijk.

Wij zijn het daarom niet letterlijk met alle inhoud eens, maar wel in hoofdzaak. Bid en onderzoek de Schrift om te toetsen of hetgeen je leest ook van God komt…

Nederlandstalig


Engelstalig